Stichting Tweede Kans n.o.p

Welkom op onze website

 

Ben jij de vrijwilliger die doorlopend aan de slag wil? Dan is dit vacature voor u fietsenmaker gezocht kom bij ons in het team


Is om activiteiten te ontplooien binnen de zgn. circulaire economie.

Dit is de economie van het maximaal hergebruiken van goederen en grondstoffen.

En het gebruik maken van alle talenten die mensen in zich hebben.

En deze talenten inzetten om te komen tot een “cradle to cradle” samenleving.

Dit met als doel het beschermen van de aarde en de bewoners van de planeet.

Onder de vlag van de Stichting wordt in eerste instantie een activiteit in,

het leven geroepen die zich bezig houdt met het ter beschikking stellen

van fietsen aan mensen die niet meer in staat zijn om zelfstandig,

handelingen te verrichten op economisch en financieel gebied.

Ten gevolge van hun situatie zijn zij aangewezen op een veel beperktere

speelruimte en hebben veel zaken moeten opgeven.

De financiële ruimte wordt beperkt door o.a. bewind voering, al dan niet vrijwillig

aangegaan.

De kosten van de borg, uitleen en het onderhoud mogen niet ten laste gaan,

van het leefgeld van de cliënten.

 

 


 

 

 

 

13224
 
 
 
 
Opbellen
E-mail